U1   13,50€
CHIRASHI SAUMON
U2   15,90€
CHIRASHI THON
U3   16,00€
CHIRASHI ANGUILLE
U4   14,90€
CHIRASHI ASSORTIMENT
U5   13,90€
CHIRASHI TARTARE SAUMON
U6   11,50€
POKE BOWL